Členstvo

Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora ponúka svojim členom mnoho služieb, ktoré sú podrobnejšie predstavené v sekcií „Služby“ na našej webstránke. Komora je dôležitým hráčom v rozvoji obchodných vzťahov medzi Chorvátskom a Slovenskom. Jej členstvo prináša množstvo výhod a príležitostí pre podnikateľov, ktorí chcú zlepšiť svoje obchodné kontakty a rozšíriť svoje podnikanie do týchto dvoch krajín.

Členstvo v Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komore funguje na báze ročného poplatku, ktorý sa líši na základe nižšie uvedených kritérií.

Ročný poplatok za členstvo v Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komore (za rok 2023):

Fyzická osoba (nepodnikateľ)

=> 400   EUR

Právnická osoba – malá

=> 600   EUR

Právnická osoba – stredná
(do 49 zamestnancov)

=> 1 000 EUR

Právnická osoba – veľká
(nad 50 zamestnancov)

=> 2 000 EUR

V prípade záujmu o členstvo, stiahnite a vyplňte príslušný formulár.

Po vyplnení a podpísaní, pošlite preskenovaný formulár na e-mailovú adresu clenstvo@chsok.sk a ozveme sa Vám s ďalšími informáciami.

Kontakt

Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora