O nás

Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora je medzinárodná obchodná organizácia založená s cieľom podporovať a rozvíjať vzťahy medzi Chorvátskom a Slovenskom. Jej hlavným poslaním je poskytovať služby pre členov, ktorí sa zaoberajú obchodom alebo investíciami v oboch krajinách.

Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora bola založená v roku 2008 a v súčasnosti má svoju centrálu v Bratislave, Slovensko. Jej členmi sú firmy, podnikatelia, obchodné spoločnosti a iné inštitúcie, ktoré majú záujem o rozvoj obchodných vzťahov medzi Chorvátskom a Slovenskom.

Medzi hlavné aktivity Komory patrí organizovanie obchodných misií, fór a seminárov, ktoré majú za cieľ pomôcť členom v nadväzovaní nových obchodných kontaktov a vylepšení existujúcich vzťahov. Komora tiež zabezpečuje informačné a konzultačné služby pre členov, ktoré im umožňujú získať užitočné informácie o obchodnom prostredí a príležitostiach v Chorvátsku a na Slovensku.

Okrem toho poskytujeme členom rôzne výhody, ako napríklad prístup k sieti podnikateľských partnerov a podporných služieb, ako aj využívanie jej obchodného a sociálneho kontaktného priestoru. Členovia majú taktiež prístup k rôznym zdrojom informácií a publikácií, ktoré súvisia s obchodovaním a investovaním v Chorvátsku a na Slovensku.

Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora je dôležitým hráčom v rozvoji obchodných vzťahov medzi Chorvátskom a Slovenskom. Jej členstvo prináša množstvo výhod a príležitostí pre podnikateľov, ktorí chcú zlepšiť svoje obchodné kontakty a rozšíriť svoje podnikanie medzi týmito dvoma krajinami.

História

Chorvátsko- Slovenská Obchodná Komora má bohatú históriu, ktorá sa datuje od jej vzniku v roku 2008. Pod vedením jej prvého predsedu JUDr. Ing. Jozef Krška sa Komora pustila do misie posilňovania bilaterálnych obchodných väzieb medzi Chorvátskom a Slovenskom. Komora, ktorá mala pôvodne sídlo v Trenčíne, zohrávala kľúčovú úlohu pri uľahčovaní obchodu, spolupráce a diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.

V roku 2022 vstúpila komora do novej etapy svojej cesty, ktorá bola poznačená zmenou vedenia a strategickým rozhodnutím presťahovať svoje sídlo do Bratislavy. Tento prechod symbolizuje záväzok Komory posilniť svoju prítomnosť a rozšíriť svoj vplyv v podnikateľských komunitách oboch krajín.

S obnoveným zameraním chce Komora „reštartovať“ svoju činnosť a oživiť svoju úlohu oddaného obhajcu chorvátskych podnikateľov na Slovensku a slovenských podnikateľov v Chorvátsku. Prostredníctvom proaktívneho zastupovania a nemenného záväzku presadzovať ich záujmy sa Komora snaží vytvoriť podporné a prosperujúce prostredie pre podniky pôsobiace cez hranice.

Vzhľadom na to, že Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora hľadí do budúcnosti, zostáva oddaná svojmu 15. ročnému poslaniu podporovať ekonomický rast, uľahčovať partnerstvá a rozvíjať silné obchodné vzťahy medzi Chorvátskom a Slovenskom.

Predstavenstvo

Členov predstavenstva tvoria predseda, podpredseda a tajomník, ktorí sú zvolení každých 8 rokov a vykonávajú svoje funkcie v tomto období.

Predseda

Mgr. Mario Gržinić

Mario sa narodil v Rijeke, Chorvátsko. Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2008 až 2022 pôsobil ako tajomník Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komory a od roku 2022 je predsedom. Dlhodobo úspešne podniká na Slovensku a v Chorvátsku, a je zakladateľom a majiteľom spoločnosti International Management Group s.r.o., ktorá je členom Komory.

Podpredseda

Jozef Krška BA MSc.

Jozef pochádza z Trenčína, Slovensko. Získal tituly BA a MSc. v predmetoch politológie a environmentálnych technológií na univerzitách vo Veľkej Británii (Londýn a Edinburgh) a následne pracoval vo finančnom sektore a investičných fondoch. Je spoluzakladateľom spoločnosti Mundos Investments s.r.o., ktorej cieľom je pomoc pri rozbehu moderných startupov, konkrétne zaobstaranie financovania a projektový management pre začínajúce spoločnosti s veľkým potenciálom. Od roku 2022 pôsobí ako podpredseda Komory.

Tajomník

Patrik Kobza

Patrik pochádza z Trenčína, Slovensko. Dlhodobo pracuje ako expert v oblasti elektrotechniky a mechatroniky a je zakladateľom spoločnosti Spiritus s.r.o., ktorej cieľom je vytvoriť správnu základnú štruktúru a poskytovať expertný projektový manažment pre inovatívne technické startupy na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2022 pôsobí ako tajomník Komory.

Čestný predseda

JUDr. Ing. Jozef Krška

Pán Krška je zakladateľom a prvým predsedom Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komory. Môže sa pýšiť dekádami skúseností v úspešnom podnikaní na Slovensku a v Chorvátsku, kde založil a úspešne viedol mnoho spoločností. Bol predsedom od vzniku Komory v roku 2008 až do jeho odstúpenia v roku 2022. Vzhľadom na jeho zásluhy, skúsenosti a veľký rešpekt voči nemu bol vymenovaný ako Doživotný Čestný Predseda Komory v roku 2022.

Kontakt

Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora