Služby

Naša komora ponúka komplexnú škálu služieb určených na uľahčenie a podporu podnikateľského úsilia našich členov. Využitím našej rozsiahlej siete, odborných znalostí a zdrojov sa snažíme poskytovať prepracované riešenia, ktoré vyhovujú vašim špecifickým potrebám. Sme pripravení poskytovať expertné riešenia a podporu našim členom, aby sme im pomohli orientovať sa v chorvátskom a slovenskom podnikateľskom prostredí s istotou a k úspechu.

Poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo pri založení spoločnosti v Chorvátsku v oblasti právnych požiadaviek, nariadení a postupov, čím zaisťujeme hladké a efektívne nastavenie všetkých potrebných aspektov pre dlhodobo úspešné podnikanie. Taktiež poskytujeme svojim členom podnikateľské poradenstvo týkajúce sa otázok obchodu, marketingu a investovania v Chorvátsku a na Slovensku. A rovnako aj informačné a konzultačné služby týkajúce sa obchodného prostredia v oboch krajinách, ako aj príležitostí na investovanie.

Misie, konferencie a fóra

Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora organizuje obchodné misie pre svojich členov, ktoré im umožňujú získať nové obchodné kontakty a zlepšiť existujúce vzťahy v Chorvátsku a na Slovensku. Taktiež organizujeme rôzne konferencie a fóra, ktoré sú zamerané na témy týkajúce sa obchodu a investovania v oboch krajinách. Chápeme dôležitosť budovania silných partnerstiev a naša komora Vám môže pomôcť pri identifikácii potenciálnych obchodných spolupracovníkov. Prostredníctvom našej rozsiahlej siete a znalostí špecifických pre dané odvetvie Vám môžeme pomôcť spojiť sa s podobne zmýšľajúcimi spoločnosťami a vytvoriť príležitosti na rast a expanziu.

Prístup do siete našich partnerov a členov

Členstvom v Chorvátsko-slovenskej obchodnej komore získate prístup k rozsiahlej sieti obchodných profesionálov, spoločností a organizácií v Chorvátsku aj na Slovensku. Organizujeme podnikateľské stretnutia a networkingové akcie, ktoré umožňujú členom stretnúť sa s inými podnikateľmi a vytvoriť nové obchodné kontakty. Táto sieť slúži ako cenná platforma na vytváranie strategických aliancií, získanie potenciálnej spolupráce a prístup na nové trhy. Naša komora uľahčuje získavanie kontaktov a podporuje vzťahy, ktoré môžu otvoriť dvere vzrušujúcim obchodným príležitostiam. Komora taktiež poskytuje svojim členom prístup k databázam a informačným zdrojom týkajúcim sa obchodu a investovania v Chorvátsku a na Slovensku.

Účtovné a právne služby

Orientovať sa v účtovníctve a právnom prostredí cudzej krajiny môže byť náročné. Naša komora Vás môže spojiť s dôveryhodnými a spoľahlivými profesionálmi v oblasti účtovných a právnych služieb v Chorvátsku a na Slovensku. Nadviazali sme partnerstvá s renomovanými firmami, ktoré môžu ponúknuť poradenstvo, vybaviť Vaše finančné a právne záležitosti a zabezpečiť súlad s miestnymi predpismi.

Sprostredkovanie prekladov dokumentov a tlmočenie obchodných rokovaní

Efektívna komunikácia je nesmierne dôležitá pri podnikaní cez hranice. Naša komora poskytuje podporu poskytovaním sprostredkovateľských služieb pri prekladoch dokumentov a tlmočení pri obchodných rokovaniach. Naši skúsení prekladatelia a tlmočníci zabezpečujú presnú a kultúrne citlivú komunikáciu, premosťujú akékoľvek jazykové bariéry a uľahčujú úspešné obchodné interakcie.

Pravidelný newsletter

Zostaňte informovaní a v spojení s najnovším vývojom, trendami a príležitosťami prostredníctvom nášho exkluzívneho newsletteru. Ako člen Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komory budete pravidelne dostávať aktuálne informácie o relevantných novinkách, udalostiach, postrehoch z odvetvia a najvýznamnejších členoch. Tento cenný zdroj informácií Vás informuje o najnovšom obchodnom vývoji a podporuje pocit komunity v rámci našej komory.

Staňte sa členom ešte dnes a pridajte sa medzi mnohích profesionálov, ktorí budú prínosom pre vaše podnikanie.

Kontakt

Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora