CHSOK je združenie chorvátskych a slovenských podnikateľov,

ktorých cieľom a úlohu je svojou aktivitou a poradenstvom upevniť a rozvíjať
obchodné, diplomatické, kultúrne a sociálne vzťahy

medzi Chorvátskou a Slovenskou republikou.

Naše služby

Poradenstvo pri zakladaní spoločnosti, vrátane poskytnutia sídla v HR

Sprostredkovanie kontaktov na účtovníctvo a právne služby v HR

Sprostredkovanie prekladov dokumentov a tlmočenia obchodných rokovaní

Vyhľadávanie obchodných partnerov

Prístup do siete našich partnerov a členov

Newsletter pre členov