Članstvo

Hrvatsko-Slovačka gospodarska komora svojim članicama nudi brojne usluge, koje su detaljnije predstavljene u rubrici „Usluge“ na našim stranicama. Komora je važan čimbenik u razvoju gospodarskih odnosa između Hrvatske i Slovačke. Članstvo u Komori donosi brojne prednosti i prilike za poduzetnike koji žele unaprijediti svoje poslovne kontakte i proširiti poslovanje u ove dvije zemlje.

Členstvo v Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komore funguje na báze ročného poplatku, ktorý je rozdelený na ŠTANDARD a PRÉMIUM.

Ročný poplatok za členstvo v Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komore (za rok 2024):

500 EUR

Štandardné členstvo v Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komore zahŕňa:

12 hodín priamej komunikácie s Komorou (1 hodina mesačne)

4 hodiny priamej komunikácie s Predstavenstvom Komory (1 hodina kvartálne)

Sprístupnenie siete externých expertov a kontaktov

Vybavenie potrebných úkonov pre člena (podľa dohody)

Pozvanie na rôzne udalosti a podujatia

Informácie a zdroje pre členov

Mesačný newsletter

Ďalšie štandardné služby

1 000 EUR

Prémiové členstvo v Chorvátsko – Slovenskej Obchodnej Komore zahŕňa:

52 hodín priamej komunikácie s Komorou (1 hodina týždenne)

12 hodiny priamej komunikácie s Predstavenstvom Komory (1 hodina mesačne)

Sprístupnenie siete externých expertov a kontaktov

Nastavenie dlhodobej spolupráce a kompletné zastúpenie (podľa dohody)

Prednostné pozvanie na rôzne udalosti a podujatia

Informácie a zdroje pre členov

Mesačný newsletter

Zoznam všetkých členov a zľavových príležitostí

Ďalšie prémiové služby

Ako ste zainteresirani za članstvo, preuzmite i ispunite odgovarajući obrazac.

Nakon što ispunite i potpišete, pošaljite skenirani obrazac na clenstvo@chsok.sk te ćemo Vas mi kontaktirati s daljnjim informacijama.

Kontakt

Hrvatsko - Slovačka Gospodarska Komora